Ostende night run
Oostende Marathon wordt Ostend Night Run
copyright Oostends Loopcriterium
De Marathon Oostende, voorzien op zondag 27 september, is niet meer. Leve de Ostend Night Run.
De eerste editie van de Ostend Night Run gaat door op zaterdag 26 september 2015, start om 20.00 uur. Meer info op www.ostendnightrun.be .
 
Dit alles heeft ook enige invloed op het OLC.
Enerzijds kunnen de laureaten 2014, zoals reeds gemeld op de site, inschrijven tegen een gereduceerd tarief.

Anderzijds zijn er ook gevolgen voor de op de puntenverdeling van de teamcompetitie, met name :
 
Ostend Night Run
De Ostend Night Run omvat 3 afstanden : 7, 14 en 21km. Deelname aan elk van deze 3 afstanden komt in aanmerking voor het teamklassement.
Puntentelling :
- deelname : zie algemeen +
-voor de 7 kilometer vermenigvuldigd met factor 1
-voor de 14 km vermenigvuldigd met factor 2
-voor de 21km vermenigvuldigd met factor 3
- prestatie : er wordt een teamklassement opgesteld op basis van de resultaten van de, maximaal 5 / minimaal 3, best geklasseerde teamleden over de verschillende wedstrijden (7, 14 en 21km).
Hierbij moet minstens 1 van deze teamleden een dame of H5 zijn.
Voor het opmaken van het teamklassement worden deze resultaten samengeteld en gedeeld door 5. Indien slechts 3 of 4 lopers worden de resultaten aangevuld met het resultaat van de laatste in de wedstrijd met het meeste aantal deelnemers.
- Het winnende team krijgt 1.000ptn, 2de -950ptn, 3de -900ptn, 4de -850ptn, …, tot de 10de -550ptn.
Vanaf de elfde plaats : 11de -500ptn, 12de -475ptn, 13de 450ptn, …, 30ste- 25ptn
 
Inhoud syndiceren