Criteriumnummers

Wat is nu precies een criteriumnummer?

Een criteriumnummer is een unieke ID die toegekend wordt aan regelmatige deelnemers van het Oostends Loopcriterium. Je behoudt dit nummer jaar na jaar.

 

Opgepast! Een criteriumnummer is GEEN borstnummer. Die moet je bij elke wedstrijd opnieuw verkrijgen bij inschrijving.

 

Hoe bekom ik zo'n nummer?

Een criteriumnummer aanvragen kan heel eenvoudig via het daartoe voorziene formulier. Klik op de ster!

 

Vraag je eigen criterium nummer aan

 

 

Merk op: aan regelmatige deelnemers van de wedstrijden wordt het volgende jaar automatisch een criteriumnummer toegekend. Raadpleeg dus steeds de actuele lijst om te weten of u reeds over een eigen nummer beschikt.

 

Bekijk de lijst van de criteriumnummers

 

 

Voordelen

Regelmatige deelnemers aan het Oostends Loopcriterium hebben er alle belang bij om een criteriumnummer aan te vragen en wel om twee redenen:

  1. de mensen die instaan voor het verwerken van de uitslagen beschikken zo steeds over de correcte persoonsgegevens;

  2. deelnemers met een criteriumnummer vullen een vereenvoudigd inschrijvingsformulier in, wat tijdswinst oplevert voor de start van de wedstrijd;

  3. het inputten van alle deelnemers in het tijdsregistratiesysteem verloop spectaculair sneller bij deelnemers met een criteriumnummer waardoor het vooropgestelde startuur kan gerespecteerd worden.