Noordzeeloop: foutieve online info
In tegenstelling tot wat op sommige loopsites en online loopkalenders wordt vermeld, is er dit jaar géén Noordzeeloop op zaterdag 8 september. Deze loop vond voor het laatst plaats in 2017 en wordt niet georganiseerd in 2018.

Volgende wedstrijd in het OLC is Dwars door het Westerkwartier, op vrijdag 15 september om 19.00 uur.

Spread the word...