OOSTENDS LOOPCRITERIUM 2017 – NIEUW !!!!
1. AANPASSING TEAMKLASSEMENT

Belangrijk is de opwaardering van het belang van de deelname en de vermindering van het belang van de prestatie zodat beide aspecten ongeveer even belangrijk worden in de bepaling van het teamresultaat.

Opwaardering van het belang van de deelname
 • Per wedstrijd kan een team punten scoren voor deelname (maximaal 200 ptn)
  • deelnemers 1 tot 4 krijgen elk 10 ptn
  • deelnemers 4 tot en met 8 krijgen elk 20 ptn
  • deelnemer 9 krijgt 30 ptn
  • de 10de deelnemer krijgt 50 punten
 •         Een teamlid dat deelneemt aan de jogging telt mee.
 
Vermindering van het belang van de prestatie
 •  prestatie : de 5 best geklasseerde lopers (waarvan minimaal 1 dame of H5) krijgen punten die tellen voor de teamcompetitie, met name 10% (=1/10)  van de punten van de individuele competitie.
 • Een team kan slechts prestatiepunten scoren indien minimaal 3 leden van het team de wedstrijd beëindigen en minstens 1 van deze teamleden een dame of H5 is.
 
Oostende Brugge Ten Miles / Kust Trail Run / Ostend Night Run
 • In deze wedstrijden zijn er enkel punten te verdienen voor deelname, niet voor prestatie
 • Om opgenomen te worden in het teamklassement moet het team zelf de resultaten van de teamleden doorspelen aan de dienst Sport.
 
Inschrijvingsformulier teamklassement
 • Klik hier om het inschrijvingsformulier te downloaden

2. AANPASSING INDIVIDUEEL KLASSEMENT
 • Voor de individuele eindrangschikking worden de 13 (i.p.v. 12) beste resultaten in aanmerking genomen. De overige resultaten komen te vervallen.
 • Er worden geen bonuspunten meer toegekend voor wedstrijden meer dan 13
 
Oostende Brugge Ten Miles / Kust Trail Run / Ostend Night Run
 • Deelnemers die deze wedstrijden beëindigen krijgen 10 ptn (per wedstrijd) voor het individueel klassement ongeacht de gelopen afstand.
 • Om opgenomen te worden in het individueel klassement moet de deelnemer zelf zijn/haar resultaat doorspelen aan de dienst Sport.

3. AFSCHAFFING VAN DE VOORINSCHRIJVINGEN

In 2017 is het niet meer mogelijk vooraf in te schrijven via de dienst Sport. Het staat iedere organisator vrij zelf vooraf inschrijvingen te organiseren.

4. REGLEMENT

Het volledige reglement is terug te vinden via www.loopcriterium.be/reglement