Teamcompetitie 2018

De wedstrijd Oostende-Brugge Ten Miles op zondag 4 maart betekent het startschot voor de teamcompetitie van het Oostends Loopcriterium. Een club, een vriendengroep, een bedrijf, een groepering, … kan hieraan met één of meerdere teams deelnemen. Een team moet ten minste 5 en ten hoogste 10 leden bevatten, waarvan minstens 1 vrouw of 1 heer uit de categorie Heren 5).

Inschrijving teamcompetitie

 • Het inschrijvingsformulier vind je op www.loopcriterium.be/teamcompetitie en moet voor 4 maart 2018 worden ingediend bij de dienst Sport t.a.v. sportfunctionaris Jennifer De Ryck, Sportparklaan 6, 8400 Oostende of doogemaild aan jennifer.deryck@oostende.be.
 • Op het inschrijvingsformulier moet worden vermeld :
  • naam van het team
  • naam en contactgegevens van de teamverantwoordelijke (contactpersoon)
  • naam van de teamleden en hun akkoord (handtekening) om deel uit te maken van het team
 • Een team kan pas deelnemen (en punten krijgen) na voorafgaande inschrijving door de teamverantwoordelijke bij het OLC. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht op voorgaande wedstrijden.
 • De teamlijst kan achteraf niet meer worden aangepast.
 • Een loper kan slechts voor 1 team lopen.
 

Reglement


Zie ook www.loopcriterium.be/reglement.

10. TEAMCOMPETITIE

Algemeen

Een club, een bedrijf, een groepering, … kan met één of meerdere teams deelnemen aan de teamcompetitie. Een team bevat ten minste vijf en maximum tien leden waarvan ten minste één dame of een loper uit de categorie heren 5.

Elk teamlid moet in het bezit zijn van een criteriumnummer.

De teamcompetitie start met Oostende-Brugge Ten Miles.
 
10.1 Puntentelling

Reguliere wedstrijden
 
Per wedstrijd kan een team punten scoren voor deelname (= elke deelnemer die de wedstrijd beëindigt) en voor prestatie.
 
a. Punten deelname (maximaal 200 ptn):
 • deelnemers 1 tot 4 krijgen elk 10 ptn
 • deelnemers 4 tot en met 8 krijgen elk 20 ptn
 • deelnemer 9 krijgt 30 ptn
 • de 10de deelnemer krijgt 50 punten
Een teamlid dat deelneemt aan de jogging telt mee.
 
b. Punten prestatie:

De 5 best geklasseerde lopers (waarvan minimaal 1 dame of H5) krijgen punten die tellen voor de teamcompetitie. Dit is 10% (=1/10)  van de punten van de individuele competitie.

Een team kan slechts prestatiepunten scoren indien minimaal 3 leden van het team (inclusief joggers) de wedstrijd beëindigen en minstens 1 van deze teamleden een dame of H5 is.


Extra wedstrijden: Oostende-Brugge Ten Miles, Kust Trail Run, Ostend Night Run

De teamcompetitie start met Oostende-Brugge Ten Miles op zondag 04 maart 2018.

a. Punten deelname : idem reguliere wedstrijden De teamverantwoordelijke moet zelf de resultaten van het team in deze wedstrijden doorspelen (individuele namen + resultaten) aan de dienst Sport. Dit kan via het contactformulier op www.loopcriterium.be/contact of door een e-mail te sturen naar sport@oostende.be.

b. Punten prestatie: geen prestatiepunten  


10.2 Eindrangschikking

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet een team zich voor ten minste 8 wedstrijden klasseren. Oostende-Brugge Ten Miles, Kust Trail Run en Ostend Night Run komen hiervoor in aanmerking.
Voor de teamrangschikking worden alle resultaten in aanmerking genomen.
Bij gelijke stand in de eindberekening haalt het team het die:
 1. het grootste aantal overwinningen heeft behaald.
 2. aan het grootst aantal wedstrijden heeft deelgenomen.

10.3 Inschrijven teamcompetitie

Het inschrijvingsformulier kan worden gedownload via de site www.loopcriterium.be/teamcompetitie  en moet worden ingediend bij de dienst Sport voor 4 maart 2018.

Een team kan pas deelnemen (en punten krijgen) na voorafgaande inschrijving door de teamverantwoordelijke bij het OLC. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht op voorgaande wedstrijden.

De teamlijst kan achteraf niet meer worden aangepast. Een loper kan slechts voor 1 team lopen.